Статут

НЕКОМУНАЛЬНА ДИТЯЧА АКАДЕМІЯ ЯСЛА

В ГЛІВІЦЕ

 

РОЗДІЛ І.

 

Загальні положення

 

§ 1

1. Цей статут визначає принципи діяльності, цілі та завдання закладу, надалі іменованого розплідником, повна назва якого: Приватний розплідник Akademia Malucha в Глівіце.

2. Органом, який керує розсадником, є Paulina Rączkiewicz, яка веде бізнес під назвою Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz з юридичною адресою в Глівіце, вул. Tarnogórska 233, NIP 6412416747.

3. Керівництво діяльністю розплідника здійснює президент міста Глівіце.

4. Санітарно-епідеміологічний нагляд за об'єктом здійснюють відповідні санітарні служби м. Глівіце.

5. У разі виявлення невідповідності суб’єкта, який здійснює діяльність у яслах чи гуртках, або денного вихователя, стандартів надання послуг, контролюючий орган зобов’язує його усунути виявлені порушення у встановлений строк.

5. Місцезнаходження ясел знаходиться за адресою: вул. Tarnogórska 233 Gliwice.

 

§ 2

На базі функціонує дитячий садок «Академія Малуча».

1. Закон від 4 квітня 2011р з питань догляду за дітьми до 3-х років, надалі – Закон про дитячі ясла.

2. Розпорядження Міністра праці та соціальної політики від 07.08.2014 Про обсяги програм навчання вихователя ясел або дитячого клубу, волонтера та денного доглядача.

3. Розпорядження Міністра праці та соціальної політики від 07 серпня 2014 року «Про житлово-санітарні вимоги до ясел та дитячих клубів».

4. На підставі цього Статуту.

6. Розплідник також працює на підставі Положення, яке розміщено на дошці оголошень і на веб-сайті: www.zlobekgliwice.com

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ II

 

Цілі і завдання розсадника та спосіб їх реалізації.

 

§3

 

 • Ясла-садок виконує цілі та завдання, визначені положеннями Закону про виховання дітей до 3 років.
  Розплідник, серед іншого, забезпечує:

   

 • Догляд та догляд у безпечних, дружніх умовах та адаптованих до потреб розвитку дітей.

 • Стимулювання розвитку дітей.

 • Формування у дітей емоційної стійкості, необхідної для подолання нових ситуацій.

 • Введення дітей у світ естетичних цінностей та розвиток умінь самовираження через музично-рухову діяльність.

 • Можливість розваги та навчання відповідно до віку дітей.

 • Підтримка сім’ї у вихованні з урахуванням індивідуального розвитку дітей, що відбувається під час ігор та занять, організованих під час перебування дітей у яслах, а також шляхом проведення консультацій та надання інформації батькам/опікунам.

 

§4

 

У нашому розпліднику:

1. Ми стежимо за здоров'ям, безпекою, добробутом і розвитком. З цією метою ми стимулюємо його творчу активність, створюючи середовище, в якому дитина:

 • грати в ігри на свій вибір
 • будує стосунки з однолітками та дорослими
 • розвиває свої навички в ситуаціях, підготовлених з його думкою.

2. Ми працюємо з батьками, зокрема:

 • обмін інформацією про поведінку та розвиток дитини
 • організація занять з батьками
 • радимо батькам/опікунам ознайомитись із закладом перед тим, як записувати дитину

 

§5

 

Завдання, що випливають із зазначених цілей, розсадник виконує за такими напрямками:

 • Забезпечення догляду та підтримки розвитку дитини в дружньому, безпечному середовищі.
 • Створення умов для гармонійного емоційного та фізичного розвитку
 • Створення умов для розвитку самостійності, прагнення до досягнення мети.
 • Підтримка сім’ї у вихованні дитини шляхом співпраці з батьками дитини, зокрема надання батькам консультацій щодо роботи з дитиною.
 • Це формує соціальні установки.
 • Співпрацює з батьками/опікунами, виконуючи консультативну функцію та супроводжуючи освітню діяльність.

 

 

РОЗДІЛ III

 

Управління розсадником

 

§6

 

1. Розплідником керує власник/директор, до обов’язків якого входить:

 • управління повсякденною діяльністю дитячого садка
 • що представляє дитячу зовні
 • співпраця з батьками
 • нагляд і координація виконання розсадником завдань
 • оформлення документації відповідно до законодавства
 • складання режиму дня в дитячому садку
 • ведення та архівування документації розсадника
 • ініціювання будь-яких змін для підвищення рівня роботи дитячого садка
 • здійснення педагогічного контролю
 • прийняття рішення про прийом та відрахування дитини з ясел протягом навчального року
 • пропонувати річну вартість перебування дитини в дитячому садку та розмір плати батьків за відвідування
 • дитиною закладу
 • здійснення педагогічного контролю за працюючими Вихователями.

 

РОЗДІЛ IV

 
Організація дитячого садка

 

§7

 

Ясла-садок працює цілий рік, за винятком святкових і святкових днів, визначених положеннями Статуту та Положенням про розсадник.
Дитячий садок працює з 6.00 до 18.00 в робочі дні з понеділка по п'ятницю.
Ясла можуть відвідувати діти віком від 20 тижнів до 3 років, у виняткових випадках - до 4 років.
У разі затримки платежу більше ніж на місяць розплідник залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку без попередження з негайним набранням чинності.
Про будь-які зміни в оплаті батьки будуть повідомлені принаймні за місяць.
Зміна розміру винагороди буде внесена письмовим додатком до договору, і в разі незгоди із запропонованою зміною, договір може бути розірвано з попередженням за один місяць, протягом якого діятиме поточна ставка.
Витрати на харчування повністю покриваються батьками. Оплата за кожен навчальний рік вказана в Прейскуранті, розміщеному на сайті дитячого садка.
Заборгованість за харчування батьки сплачують до 5 числа кожного місяця
У разі передбачуваної відсутності дитини Батьки зобов’язані повідомити про це Постачальника послуг через програму підтримки дитячого садка не пізніше 7.45 в день відсутності дитини.
Якщо дитина не забирається в робочий час ясел, за кожну розпочату годину стягується додаткова плата, розмір якої входить до прейскуранту послуг.
Рамковий розпорядок дня включає:
час прийому їжі
заняття та ігри в дитячій кімнаті, в тому числі на свіжому повітрі
години відпочинку.
Плата за перебування дитини в дитячому садку, яка називається платою за навчання, включає:
догляд за дітьми в робочий час ясел, не більше 10 годин на день
косметика по догляду за шкірою, рушник, горщик, ліжечко/лежак, художні матеріали. адаптація
вся доглядова, виховна та виховна діяльність.
Розмір плати за навчання визначається керівним органом з урахуванням можливих дотацій з програми Toddler Міністерства або місцевого самоврядування.
Оплата за проживання дитини вноситься наперед до 5 числа кожного місяця безготівковим розрахунком на рахунок дитячого садка.
У разі зарахування дитини до дитячого ясла після 1-го числа місяця плата за перебування розраховується пропорційно за формулою: ставка оплати за перебування / кількість днів у місяці х кількість днів, що залишилися до закінчення місяця. кінець місяця.
За бажанням батьків у дитячому садку можуть бути організовані додаткові заняття за окрему плату

 

 

РОЗДІЛ V

 


Умови прийому дітей та виключення учнів зі списку

 

§ 8

1. Діти приймаються в ясла за результатами набору. Запис в дитячий садок відбувається протягом року, за наявності вільних місць.

2. Дитина зараховується до дитячого садка на підставі реєстраційної форми, поданої у встановлений термін на місці дитячого садка.

 

 

 

§ 9

 

1. Прийом дитини до ясла-садка на навчальний рік відбувається на підставі цивільно-правового договору про надання послуг, укладеного між сторонами, тобто батьками (опікунами) або одним із батьків (опікунами). дитини та власника / директора дитячого садка та після сплати реєстраційного внеску.

2. Прийом дитини до ясла-садка здійснюється протягом усього навчального року за наявності вільних місць.

3. У разі відсутності вільних місць у яслах пріоритет надається дітям з багатодітних сімей та дітям-інвалідам.

4. У разі відсутності дитини в яслах, дитячих клубах керівник ясел, дитячих клубів може прийняти замість неї на час відсутності іншу дитину за домовленістю з батьками.

§ 10

1. Розірвання договору однією із сторін прирівнюється до виключення дитини зі списку вихованців ясел.

 

§ 11

1. Дитина може бути виключена зі списку вихованців завідувачем ясла-садка, зокрема, коли батьки/законні особи:

 • не дотримуватись положень статуту, положень і порядку, що діють на об’єкті
 • не своєчасно сплачувати винагороди, перш за все, що випливають з укладеного цивільно-правового договору
 • прихована інформація про психічний чи фізичний стан здоров'я дитини, що впливає на належний навчально-виховний процес та безпеку інших дітей у закладі.
 • коли дитина своєю поведінкою загрожує здоров'ю та безпеці інших дітей
 • якщо дитина не відвідує ясла протягом наступних 20 робочих днів без попереднього повідомлення завідувача ясел.

2. Письмове рішення про виключення дитини зі списку вихованців дитячого садка надсилається батькам/законним представникам або надсилається на адресу, надану ними дитячому садку.

3. Рішення директора може бути оскаржене протягом 7 днів з дня його отримання. Звернення може бути подано до органу управління дитячим садком.

 

РОЗДІЛ VI

 

Правила оплати

 

§ 12

Фінансування дитячого садка здійснюється з наступних джерел:

 1. плата батьків / законних представників дітей, які навчаються в яслах
 2. плата за харчування батьків дітей, які відвідують ясла.
 3. Фінансування відповідно до Закону від 17 листопада 2021 року про опікунський капітал сім'ї.
 4. Дотації від міста Глівіце (лише для жителів міста Глівіце).

 

§ 13

 

1. Догляд в яслах платний.

2. Оплата за перебування дитини в яслах складається з:

 • одноразовий вступний внесок у розмірі 250 злотих, який не підлягає поверненню
 • щомісячна фіксована плата, яка не повертається у разі відсутності дитини в закладі - згідно з
 • прейскурантом на сайті, крім документально підтвердженого перебування дитини в стаціонарі понад 14 днів.
 • плата за харчування згідно тарифу, зазначеного на сайті дитячого садка, в розрахунку за кожен день
 • перебування дитини в дитячому садку в календарному місяці та за кожний день, коли батьки не повідомили
 • про відсутність дитини в дитячому садку до 7.45 год. день через програму підтримки дитячого садка.

3. Розмір вступного внеску та фіксованого внеску один раз на рік визначає власник розсадника.

4. Розмір плати за харчування визначається підприємством громадського харчування

5. Стартовий внесок сплачується не пізніше 7 днів з моменту підписання договору.

6. Постійні внески сплачуються авансом до 5 числа кожного місяця, плата за харчування – заборговано до 5 числа кожного наступного місяця.

7. У разі розірвання договору батьком без попередження за 1 місяць, батько зобов’язується сплатити плату за період, протягом якого договір був би обов’язковим для сторін у разі розірвання зі строком повідомлення, застосовним до сторони.

 

 

РОЗДІЛ VII

 

Прикінцеві положення

 

§ 14

 

1. Для того, щоб усі зацікавлені сторони мали доступ до статуту, цим:

 • розміщені на сайті закладу
 • розміщено на інформаційній дошці в закладі

2. Правила внутрішнього розпорядку, що діють у дитячому садку, не можуть суперечити положенням цього статуту.

3. Статут розроблений власником та директором розплідника.

4. Зміни до статуту вносяться власником та директором розсадника.

5. Ясла-садок здійснює виховну та доглядову діяльність. Розплідник може здійснювати господарську діяльність на умовах окремих положень.

6. Статут набуває чинності з дня внесення запису до Реєстру ясел і дитячих клубів, який веде Президент Глівіце.