REKRUTACJA I CZESNE DO ŻŁOBKA

Zapisz się do nas!

Rekrutacja trwa cały rok – przyjmujemy dzieci w zależności od dostępności miejsc.

Jak to zrobić?

Wyślij formularz zgłoszeniowy przez naszą stronę internetową wpisując preferowaną datę przyjęcia do żłobka. Jeżeli mamy wolne miejsce – skontaktujemy się i prześlemy maila informacyjnego na Twój adres podany w formularzu. Po zapoznaniu się ze szczegółami umawiamy się telefonicznie na spotkanie i podpisanie umowy. Po podpisaniu umowy do 7 dni należy zapłacić opłatę wpisowego.

Każdy opiekun, który zdecyduje się na nasz żłobek, powinien dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300 zł. Jest to gwarancja rezerwacji miejsca, a później kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych i higienicznych, ubezpieczenie oraz okazjonalne atrakcje.

Ważna informacja

Od października 2024 r. ma wejść nowe Świadczenie „aktywnie w żłobku” zastąpi obecnie funkcjonujące i zdecydowanie mniej korzystne dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które przysługuje w wysokości do maksymalnie 400 zł miesięcznie, uregulowane w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. - tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. Świadczenie będzie przysługiwać każdemu dziecku zapisane do żłobka. Opłata za żłobek będzie tańsza!!! Zachęcamy już do składania formularza zgłoszeniowego by zapewnić sobie miejsce w żłobku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywny-rodzic

 

CZESNE

Abonament w żłobku od 01.09.2023. wynosi 1060 zł miesięcznie bez wyżywienia. Dodatkowy koszt wyżywienia wynosi 16 zł za pięć posiłków dziennie.

Abonament dla osób korzystających z dofinansowania 400zl z ZUS wynosi 660zl bez wyżywienia

Opłata uwzględnia:

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Gliwice w wysokości 390 zł.

Od 1.09.2023 liczba miejsc dotowanych z UM Gliwice wynosi 198 i dotyczy wyłącznie mieszkańców miasta Gliwice. Okres dofinansowania kończy się dnia 31.08.2024 roku.

Dotacja z Urzędu Miasta Gliwice dotyczy tylko mieszkańców Gliwic.

Abonament dla dzieci, które nie mieszkają w Gliwicach wynosi 1450 zł plus 16 zł dziennie za wyżywienie.

Abonament dla dzieci spoza Gliwic korzystających z dofinansowania 400zl z ZUS wynosi 1050zl bez wyżywienia.

Dodatkowo wszyscy Rodzice raz w miesiącu muszą dostarczyć 2 paczki mokrych chusteczek oraz 1 paczkę suchych chusteczek.

Rodzice mogą korzystać z dofinansowań z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2021

Pierwsza forma dofinansowania:

Dla przykładu Rodzic, który będzie korzystał z RKO i wybierze opcję 500 zł miesięcznie – za czesne płaci 1000 zł plus wyżywienie, ale jego realny koszt to 500 zł plus wyżywienie (dotyczy mieszkańców Gliwic).

Pieniądze z RKO będzie otrzymywał rodzic na swoje konto.

Dla dzieci spoza Gliwic realny koszt to 780 zł plus wyżywienie.

Druga forma dofinansowania:

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł – po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS -
Realny koszt pobytu dla dziecka z Gliwic po rozpatrzeniu wniosku to 660 zł miesięcznie plus wyżywienie.
Realny koszt pobytu dla dziecka spoza Gliwic po rozpatrzeniu wniosku to 1050 zł miesięcznie plus wyżywienie.

Szczegóły
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

wnętrze żłobka

 

Co obejmuje czesne za pobyt w żłobku?

  • Zajęcia języka angielskiego
  • Zajęcia intelektualne
  • Zajęcia plastyczne
  • Sensoplastyka
  • Akademia piłkarska Bumerang dla grup starszych
  • Zajęcia muzyczne
  • Zajęcia ruchowe
  • Dogoterapia
  • Artykuły pielęgnacyjne oprócz chusteczek