Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Prowadzone w naszym żłobku zajęcia rytmiczno-umuzykalniające łączą w sobie zabawę i ćwiczenia rozwijające szereg cech. Odbywają się w miłej, przyjemnej atmosferze. Pozwalają dzieciom na swobodny rozwój poprzez muzykę, śpiew i aktywną zabawę z wplecionymi elementami rytmiki. Zajęcia muzyczne prowadzone są przez Elżbietę Grzybek.

Na czym polegają zajęcia rytmiczno-umuzykalniające?

Na zajęciach muzycznych wykorzystywane są różnorodne, sprawdzone metody. Należy do nich między innymi metoda aktywnego słuchania wg. Batii Strauss, polegająca na słuchaniu utworu i wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych lub tanecznych. Podczas wspólnej zabawy w grupach przeprowadzane są także ćwiczenia rytmiczne, agogiczne (kształtujące poczucie tempa) i wykorzystujące elementy dynamiki. Oprócz tego w czasie zajęć muzycznych wprowadzane są ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, jak również – w przypadku starszych grup – elementy logorytmiki.

Jaki jest cel zajęć muzycznych w Akademii Malucha?

Zajęcia muzyczno-ruchowe za sprawą wykorzystania różnorodnych metod i ćwiczeń wykazują pozytywne działanie w kilku aspektach. Głównym ich celem jest kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Przekładają się one także na rozwój sprawności fizycznej. Podczas zajęć muzycznych kształtowana jest u dzieci również estetyka ruchu.

dzieci z instrumentami muzycznymi

 

Staramy się, aby metody pracy wykorzystywane podczas zajęć rytmiczno-umuzykalniających dostosowane były do poszczególnych grup wiekowych. Na podstawie posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia możemy stwierdzić z całą pewnością, że ćwiczenia i zabawy ruchowe stanowią najłatwiejszą i najbliższą małym dzieciom formę ekspresji. Gdy towarzyszy im muzyka, zyskują one dodatkowe walory – dostarczają różnorodne doświadczenia, wspierając wszechstronny rozwój maluchów. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, formy ekspresji muzycznej – takie jak ruch przy muzyce, śpiew, próby gry na instrumentach czy spontaniczna ekspresja muzyczna – dobieramy na naszych zajęciach adekwatnie do potrzeb i możliwości rozwojowych najmłodszych dzieci. Dzięki temu w trakcie zajęć umuzykalniających – poprzez percepcję, wykonawstwo i twórczość muzyczną – dostarczane są uczestnikom różne doświadczenia związane z muzyką, które wspierają ich prawidłowy rozwój.