Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające — Gliwice

Prowadzimy zajęcia rytmiczno-umuzykalniające w żłobku w Gliwicach, które łączą w sobie zabawę i ćwiczenia rozwijające szereg cech takich jak m.in. wrażliwość, kreatywność.

Ćwiczenia odbywają się w miłej, przyjemnej atmosferze. Tworzymy przestrzeń, w której dzieci mogą swobodnie wyrażać siebie i swoje emocje poprzez muzykę, śpiew i aktywną zabawę ze wplecionymi elementami rytmiki.

 

dzieci z instrumentami muzycznymi

 

Na czym polegają zajęcia rytmiczno-umuzykalniające?

Na zajęciach muzycznych wykorzystywane są różnorodne metody, które mają jednocześnie skutecznie wpływać na rozwój dzieci oraz zachęcać je do aktywnego uczestnictwa w praktykach. Wiemy, że skupienie i utrzymanie uwagi dzieci jest uzależnione m.in. od ich wieku, dlatego dostosowujemy formę zajęć do ich uczestników. Korzystamy z metody aktywnego słuchania wg. Batii Strauss, polegającej na słuchaniu utworu i wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych lub tanecznych.

Podczas wspólnej zabawy w grupach przeprowadzane są także ćwiczenia rytmiczne, agogiczne (kształtujące poczucie tempa) i wykorzystujące elementy dynamiki. Oprócz tego w czasie zajęć wprowadzane są ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, jak również — w przypadku starszych grup — elementy logorytmiki.

 

Dlaczego zajęcia muzyczne wspomagają rozwój maluszków ?

Zajęcia muzyczno-ruchowe za sprawą wykorzystania różnorodnych metod i ćwiczeń wykazują pozytywne działanie w kilku aspektach. Ich głównym celem jest kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej, ale stosowane metody edukacyjne przekładają się także na rozwój sprawności fizycznej. Podczas zajęć muzycznych dzieci kształtują w sobie estetykę ruchu, zdolność do wyrażania emocji za pomocą muzyki, tańca, śpiewu.

Z naszego doświadczenie zawodowego wynika, że ćwiczenia i zabawy ruchowe stanowią najłatwiejszą i najbliższą dzieciom formę ekspresji. Gdy towarzyszy im muzyka, zyskują one dodatkowe walory — dostarczają różnorodnych doświadczeń i wspierają rozwój maluchów na wielu płaszczyznach.

Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, formy ekspresji muzycznej takie jak ruch przy muzyce, śpiew, próby gry na instrumentach czy spontaniczna ekspresja muzyczna dobieramy na zajęciach adekwatnie do potrzeb i możliwości rozwojowych najmłodszych dzieci. Dzięki temu poprzez percepcję, wykonawstwo i twórczość muzyczną dostarczane są uczestnikom różne doświadczenia związane z muzyką, które wspierają ich prawidłowy rozwój.