Zabawy z językiem angielskim w żłobku

Żłobek Akademia Malucha w Gliwicach oferuje prowadzenie zajęć językowych metodą Musical Babies. Są one przeznaczone dla najmłodszych podopiecznych i umożliwiają stymulowanie rozwoju umiejętności językowych dziecka, które jeszcze nie komunikuje się za pomocą słów. Angielski wdrażany od kołyski sprawia, że w przyszłości nauka nowych słów przebiega sprawniej, ponieważ język jest dla dziecka czymś naturalnym. Zajęcia prowadzą przeszkoleni w tym kierunku opiekunowie.

 

dzieci przy biurku

 

Na czym polega metoda Musical Babies?

Metoda Musical Babies wykorzystywana jest w żłobkach już od 2003 roku, kiedy to została opracowana. Stanowi efektywną metodę nauki języka angielskiego dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Podczas zajęć wykorzystywane są wszystkie zmysły, a także ruch. Nauka odbywa się przy zastosowaniu piosenek, rymowanek oraz muzyki klasycznej. Zgodnie z założeniami tej metody język poznany muzycznie i „całym ciałem” jest niewymazywalny z pamięci.

 

Kiedy zacząć uczyć dziecko j. angielskiego?

Najlepszy moment na rozpoczęcie nauki języka obcego to czas, kiedy dziecko jeszcze nie mówi. Poznaje wówczas równocześnie język ojczysty oraz język obcy — dokładnie tak samo, jak dzieci dwujęzyczne. Taki właśnie cel przyświeca metodzie Musical Babies.

W procesie kształcenie wykorzystuje się wyjątkowe narzędzia, dzięki którym dzieci są zainteresowane tym, co się dzieje, zapamiętują i wykorzystują to, co poznają. Na zajęciach poznają język angielski całym ciałem, multisensorycznie. Nauka odbywa się poprzez piosenki, rymowanki i bardzo dużo ruchu, podobnie jak w przypadku zajęć rytmiczno-umuzykalniających. Wykorzystujemy również odpowiednio dobraną muzykę klasyczną. Wszystko to sprzyja przyswajaniu umiejętności językowych przez małych uczestników zajęć.