Plastyka sensoryczna

W naszym żłobku oferujemy sensoplastykę dla dzieci, prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia te stymulują wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak. Dzięki temu wpływają na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory oddziałujemy bowiem na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im zaś jest ich więcej tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle – zarówno w przypadku małego dziecka, jak i osób dorosłych.

W jaki sposób sensoplastyka wpływa na rozwój dzieci?

Prowadzone przez nas zajęcia sensoplastyki wpływają na wiele aspektów rozwoju dzieci. Mają one znaczenie w takich procesach jak między innymi:

 • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni u dzieci,
 • dbałość o usprawnienie ruchowe (w przypadku niemowląt jest to przygotowanie do nauki chodzenia),
 • wsparcie rozwoju zmysłów,
 • wpływ na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez wspólne działania i pogłębianie kontaktu emocjonalnego.

Dlaczego warto zapisać dziecko na sensoplastykę?

Nasze zajęcia sensoplastyki to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Sensoplastyka jest pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka… Podczas zajęć stymulujemy wszystkie zmysły. Wpływamy na rozwój kreatywności dzieci oraz naukę twórczego myślenia. Wykorzystujemy techniki arteterapeutyczne. Sprzyjają one nie tylko rozwojowi dzieci, ale też pomagają zadbać o nasz własny rozwój i stan umysłu. Sensoplastyka sprzyja relaksacji i budowaniu poczucia szczęścia, zarówno opiekuna, jak i uczestników zajęć.

stopy dziecka

 

Wśród korzyści wynikających z uczestnictwa w zajęciach sensoplastyki wymienić należy:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
 • wychodzenie ze schematów,
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości.