Ile kosztuje żłobek prywatny?

Zapewnienie opieki w żłobku jest szczególnie potrzebne rodzicom pracującym w pełnym wymiarze godzin. Ich dzieciom w pierwszej kolejności więc przyznaje się miejsce w żłobku publicznym, a te są ograniczone. Choć zdarza się, że comiesięczna opieka w żłobku publicznym jest odpłatna, to placówki te są współfinansowane przez jednostki samorządowe.

Dzieci w żłobkuKwoty, jakie należy przeznaczyć na żłobek publiczny nie są więc relatywnie duże. Jeśli jednak naszemu dziecku nie zostanie przydzielone miejsce w preferowanej placówce, istnieje opcja zapisania go do żłobka prywatnego. Jest to często rozwiązanie tańsze, niż indywidualna opieka niani, a dodatkowo dziecko ma możliwość wczesnej socjalizacji. Takie żłobki nie odstają również poziomem kwalifikacji personelu, warunkami czy atmosferą, jedyne co różni je placówek publicznych jest ewentualnie cena oraz obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej. Bywa wręcz, że placówki tego typu oferują korzystniejsze warunki dla pozytywnego rozwoju dziecka. 

Koszty opieki w prywatnych żłobkach są różne

Koszty, jakie ponoszą rodzice za opiekę dziecka w placówce prywatnej zależne są głównie od miasta, w którym znajduje się żłobek. Warto pamiętać, że na comiesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku opiewa kilka elementów. Po pierwsze, w placówce niepublicznej istnieje tzw. opłata wpisowa lub potocznie "wpisowe". W zależności od miejsca ceny takiej opłaty oscylują między 250 a 1000 zł. Dodatkowo należy liczyć się z opłatą czesnego, które ma w Polsce szeroką rozpiętość, bo za miesięczny pobyt dziecka należy liczyć od kilkuset do nawet 1500 zł. To również zależne jest m.in. od miasta, w którym znajduje się żłobek. Ostatnim ze statutowych kosztów, jakiego wymagają żłobki prywatne jest pobierana również w placówkach publicznych - opłata na żywienie dziecka. Zazwyczaj jest to stawka kilkunastu złotych dziennie. Może więc zdarzyć się, że cena za opiekę w prywatnym żłobku będzie zbliżona do kosztów, jakie należy ponieść przy placówce publicznej. Dodatkowo, warto pamiętać, że jednostki samorządowe oferują bony na opiekę w prywatnych żłobkach dla rodziców, których dzieciom nie udało się zdobyć miejsca w żłobku publicznym.